sl7

Панорамски поглед на Арена


Навигација низ панорамата се врши со курсорот. Зумирање: Shift / Одзумирање: Ctrl
За да ја погледнете панорамата потребен е QuickTime Player кој можете да го инсталирате од тука.