Меѓународна изложба на кучиња

2-3-4 Февруари 2024