sl7

Цени за користење

Ценовник за лизгалиште
Бр. Услуга Времетраење Цена со ДДВ
1 Рекреативно лизгање (со вклучени лизгалки) 1 час 250.00 ден.
2 Рекреативно лизгање (со сопствени лизгалки) 1 час 150.00 ден.
3 Изнајмување на лизгалки (за школа за лизгање) 1 час 100.00 ден.
4 За група над 30 лица (со вклучени лизгалки) 1 час 150.00 ден.
5 За основни и средни училишта над 45 лица
-со закажување (со вклучени лизгалки)
1 час 100.00 ден.
       
  *Времетраење на активно лизгање 50 мин, влез и излез помеѓу термините 10 мин.